Products

Product ID : 8857123725097

สารอาหารทางใบมูลค้างคาว - เห็ด 1,000 ซีซี

ประโยชน์ของสารอาหารทางใบมูลค้างคาว: ส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืช ระบบรากและลำตันแข็งแรง ใบมีสิเขียวเข้มเป็นมัน ติดดอก ติดผลดก รสชาติดีมีคุณภาพสูง พืชมีเมล็ดเต็ม พืชหัวมีแป้งสูง เพิ่มจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินร่วนซุย เกิดลูกโซ่อาหารในดิน พืชทนทานต่อความแห้งแล้งและอากาศที่แปรปรวนได้ดี พืชต้านทานโรคแคงเกอร์ โรคยางไหล โรคไวรัสวงแหวนในมะระกอ และโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่น โรครากเน่า โคนเน่า ใบไหม้และเมล็ดลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้พืชต้านทานแมลงศัตรูพืชและเพลี้ยต่างๆ ได้มากขี้น เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อนและหนอนต่างๆ ไม่ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ตัวห้ำและตัวเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และฟื้นฟูสี่งแวดล้อม

ข้อแนะนำ: ควรเก็บไว้ในที่ร่ม, ควรฉีดพ่นช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 - 11.00 น.

วิธีใช้: สำหรับ เห็ด ฉีดพ่นในช่วงติดเส้นใยโดยไม่ผสมสารจับใบ, ใช้น้ำใสสะอาดหรือน้ำประปาที่รองทิ้งไว้ 2-3 วัน

ชนิดของเห็ด: เห็ดฟางกองเตี้ย เห็ดฟางในตระกร้า เห็ดฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำ ให้แช่วัสดุเพาะเห็ดฟาง 2 วัน และพ่นช่วงติดเส้นใย

เห็ด นางรม เห็ดภูฏาน เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดนางนวล เห็ดเปาฮื้อ เห็ดแครง เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดกระด้าง เห็ดขอนดำ เห็ดขอนขาว ให้ใช้ผสมในขี้เลื่อย หมักทิ้งไว้ 5 วัน ก่อนทำก้อน และฉีดพ่นดอกทุกวัน

ระยะเส้นใย: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ระยะเจริญเติบโต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ทุกวัน

ระยะให้ผลผลิต: อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ทุกครั้งที่เก็บดอก

บโอแบทสูตรพิเศษเข้มข้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ดีกว่า เป็นที่ยอมรับของสากล

ราคา: 450 บาท

Benefits of Liquid Organic Nutrient from Organically Formulated Bats Feces: This organic liquid Nutrient from BioBat's organically formulated Bats Feces contains living microorganisms which promotes growth by increasing the supply of primary nutrients to the host plant, to produce beautiful-healthy flowers and tasty delicious fruits. It maximizes and strengthens root system and the trunk of the plants. Leafs become healthy deep-dark green in color.

Microorganisms from BioBat's organically formulated Bats Feces stimulates seed productions and maximize the quality and quantity of root vegetables. BioBat restores the soil's natural nutrient cycle and build soil organic matter. Through the use of BioBat, healthy plants can be grown, while enhancing the sustainability and the health of the soil. Therefore, it is extremely advantageous in enriching soil fertility and fulfilling plant nutrient requirements by supplying the organic nutrients through microorganism and their byproducts.

By applying BioBat, plants will maximize the natural resistant to extreme weather, such as, dry seasons or prolong raining seasons.The plants will also build a natural immunity to resist diseases, such as, Canker, Gummosis, Ring Spot, and other Candida infection related diseases (such as, Root rot and Phytophthora foot rot, leaf blight and Dirty Panicle)

BioBat immunizes plants against insect pest, and bugs, such as, Mealy Bug, Aphids, and Coccidae. But it does not destroy other beneficial bugs and insects.

BioBat is safe, environmental friendly, and toxic free to farmers and consumers, and most importantly it is beneficial to our planet earth.

Storing Instruction: Keep in a cool and dry place. The perfect time to spray's between 06.00 – 11.00 am

Directions: Spray on fiber of the formed mushroom spore in the morning without mixing with surfactant substances. For Rice-Straw Mushroom in Bulk System, Shelf Farm, Bed Culture, Trays and Bags Culture

Preparing: Soak containers which are used to grow mushrooms for 2 days then spray daily

Sporing Period: Spray with a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water, once a week

Growth Period: Daily spray with a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water.

Fruit or Flower Production Period: Daily Spray with a solution mix of 100 cc Liquid BioBat and 20 liters of water.

For Oyster mushroom, Bhutan mushroom, Jew's Ear mushroom, Lacquered mushroom, (Holy mushroom, Lentinula mushroom, Pleurotus mushroom, Auricularia mushroom, Volvariella mushroom, Lucidum mushroom) Mix BioBat with wooden saw dust and rest the mixture for 5 days before use then spray daily directly on mushroom.

Concentrated BioBat Liquid Solution: Maximize the quality agriculture products with the most advance International Bio Technology.

Price: Baht 450