Articles

สารอาหารทางใบมูลค้างคาว - Liquid Organic Nutrient from Formulated Bat Feces

ไบโอแบท คืออะไร ?

ไบโอแบท คือการแปรสภาพมูลค้างคาวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพโดยการสกัดมูลค้างคาวด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร 100% เป็นสารอาหารทางใบมูลค้างคาวที่ทรงคุณประโยชน์แก่พืชทุกชนิด

มูลค้างคาว ได้รับการยอมรับว่าเป็นสากลว่าเป็นมูลบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ซึ่งในโลกนี้มีค้างคาวมากกว่า 1,000 ชนิดอาศัยอยู่ในถ้ำต่างๆทั่วโลก ในประเทศไทยมีค้างคาวอยู่มากถึง 100 กว่าสายพันธ์ุ แต่มูลค้างคาวที่เราเลือกใช้คือสายพันธุ์ค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารเท่านั้น เรียกว่าค้างคาวหนู ตัวจะเล็กเท่าหัวแม่มือ ปากจะย่นๆ อาศัยอยู่ตามถ้ำในพื่นที่ที่มีการเกษตร และแวดล้อมด้วยแมลงต่างๆ

มูลของค้างคาว เราสามารถมองเห็นปีกของแมลงต่างๆ ที่ค้างคาวถ่ายออกมา เมื่อมองในที่มืดจะวาวแสง นี่คือประโยชน์มหาศาลที่ภูมิปัญญาไทยเล็งเห็นในส่วนนี้ ซี่งเป็นผลดีต่อต้นไม้ด้วยมีธาตุอาหารมากถึง 13 ชนิด ผสมกับออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโตรเจน ในอากาศผ่านการสังเคราะห์แสง รวมกันเป็นสารอาหารพืชสำคัญถึง 16 ชนิด

สารอาหารทางใบมูลค้างคาวไบโอแบท เป็นสารอาหารที่พืชใช้สังเคราะห์แสงทางใบ สะดวก และได้ผลอย่างรวดเร็ว ชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์ เพราะการให้อาหารทางใบในตอนเช้าขณะเซลส์ปากใบพืชเปิด ทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงเจริญโตอย่างรวดเร็วจากปากใบไปสู่รากและดิน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นอินทรีย์บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี และมีแเร่ธาตุ ครบที่ตามที่พืชต้องการ เช่น

  1. ไนโตรเจน - N (Nitrogen): สร้างความเจริญเติบโตให้ทุกส่วนของพืช ใบ ลำต้น

การขาดไนโตรเจน: พืชจะแคระ ไม่เติบโต

มากเกินไป: พืชจะไม่ออกดอก ออกผล ไม่ดี

  2. ฟอสฟอรัส - P (Phosphorus): สร้างความสมบรูณ์ในการออกดอก สร้างเมล็ด

การขาดฟอสฟอรัส: ดอกร่วง ผลร่วง ผลน้อย

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง ดีกับสภาพดิน

  3. โพแทสเซียม - K (Potassium): สร้างเนื้อเยี่อ ทำให้ขนาดของผล ดก มีรสชาติดี สร้างความหวาน ความเปรี้ยวในผลไม้

การขาดโปรแตสเซียม: พืชไม่โต แคระ และล้มง่าย ผลไม้จืดชืด

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  4. แคลเซียม - Ca (Calcium): สร้างผนังเซลส์ให้พืชแข็งแรง สมบูรณ์

การขาดแคลเซียม: พืชคดงอ ผลร่วง

มากเกินไป: ดีมาก ไม่มีผลข้างเคียง

5. แมกนีเซียม - Mg (Magnesium): สร้างธาตุอาหารเพื่อให้พืชสังเคราะห์แสงมีสีเขียว

การขาดแมกนีเซียม: ใบบาง เหลือง ดูไม่สมบรูณ์

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  6. กำมะถัน - S (Sulfur): สร้างคลอโรฟิลล์ สร้างกลิ่น สี

การขาดกำมะถัน: ทำให้ผลไม้ หรือผัก ไม่มีกลิ่น สีซีด ขาดรสชาติ ดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอม สีไม่สด

มากเกินไป: ไม่ดี มีผลข้างเคียง ทำให้พืชไม่เก็บน้ำตาล

  7. เหล็ก - Fe (Iron): ช่วยการหายใจ ปรุงอาหารของพืช

การขาดเหล็ก: ใบเล็ก หนา

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  8. สังกะสี - Zn (Zinc): ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ต้นไม้เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ปรับสภาพโฮโมนให้ต้นพืช

การขาดสังกะสี: ใบบิดๆ งอๆ

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  9. แมงกานีส - Mn (Manganese): ช่วยสร้างการสังเคราะห์ให้พืช สร้างแป้ง สร้างนำ้ตาล

การขาดแมงกานีส: ใบเป็นลายจุด

มากเกินไป: ไม่ดี ดินเป็นกรด

10. ทองแดง - Cu (Copper): ช่วยเพิ่มโมเลกุลสีให้สดใส เพิ่มรสชาติ

การขาดทองแดง: ยอดใหม่ตาย ต้นไม่ตาย

มากเกินไป: ไม่ดี ทำให้ต้นไม้แคระ ตายได้

11. โบรอน - B (Boron): ช่วยทำให้การผลิดอก ออกผล ผสมเกสร ของพืชที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในต้นเดียวกัน ช่วยในการติดดอก หรือเมล็ดดก เช่น ปาล์ม หรือข้าวโพด

การขาดโบรอน: ปลายยอดไม่สมบรูณ์

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  12. โมลิบตินัม - Mo (Molybdenum): ช่วยสร้างสีเขียว ให้พืช

การขาดโบรอน: ใบม้วนไม่สมบรูณ์ ดอกเล็ก ผลร่วง

มากเกินไป: ไม่มีผลข้างเคียง

  13. คลอรืน - CI (Chlorine): ช่วยทำให้พืชแก่เร็ว สุกเร็วขึ้น รสชาติดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีค่า pH (Potential of Hydrogen Ion) ของกรดฮิวมิค (Humic Acid) ทีเป็นกลางเป็นผลดีต่อดินปรับสภาพความเป็นกรดหรือด่าง ให้ความชุ่มชื้น ดูได้จากการเกิดตะไคร่นำ้ที่พื้น เป็นต้น

ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และฟื้นฟูสี่งแวดล้อม

ไบโอแบทสูตรพิเศษเข้มข้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ดีกว่า เป็นที่ยอมรับของสากล

What is BioBat?

BioBat is the bio fermentation process from Bat Feces to generate bio micro organism which is extremely beneficial to agricultural farming. This nutrient are absorb through leafs then transferred to the rest of the plant.

Bat Feces is officially known to agriculture science of its purity. There are over 1,000 species of bats living in caves all around the world. In which Thailand alone has more than 100 kinds of bats. BioBat processes just only from insect hunting bats which called “Nuu Bat” (Rat Bat) which its size is as big as a human thumb with wrinkle lips and lives in a cave near agriculture land where it can find plenty of insects to eat filled with rich sources.

We may be able to observe the shiny remains in Bat Feces which contains undigested insect parts and it is considered the most beneficial to plants which supply 13 necessary minerals. When it is process through solar fermentation and mix with Oxygen , Carbondioxide, and Hydrogen in the air, it becomes an agriculture supplement supplies containing the essential 16 kinds of plant food.

BioBat plant supplement is a Leaf Absorbable Supplement which plants take through its leaf and bio process easily use. The result can be observe quickly. By feeding plants with BioBat in the morning when is the most absorbable window suitable to transfer and transform bio supplement to the rest of the system, including roots and ground systems which out leaving inorganic chemical to toxic humans and environments.

BioBat is a purest form of organic plant’s supplement which has no chemicals involve in any process and has complete minerals those plants need; for example:

1. Nitrogen (N): Supply a growth factor to stimulate and supply the growth to every part of plants, including leafs and trunks.

Malnutrition: Lack of growth and unhealthy.

Over Nutrition: Lack of flowers and fruits.

2. Phosphorus (P): Supply force to generate healthy flowers and seeds

Malnutrition: Undeveloped flowers and fruits. Lack of fruits

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

3. Potassium (K): Supply and stimulate the formation of tissue. Stimulate the growth in size of fruits, fruiting, and natural taste(such as sweet and/or sour).

Malnutrition: Undeveloped plants, flowers and fruits. Lack of fruits and natural taste.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

4. Calcium (Ca): Builds healthy cellular wall.

Malnutrition: Unhealthy looking plants. Undeveloped flowers and fruits.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

5. Magnesium (Mg): Supply plants foods and minerals to stimulate the production of Chlorophyll and bio processes.

Malnutrition: Yellowish-unhealthy looking leafs.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

6. Sulfur (S): Supply plants foods and minerals to stimulate the production of Chlorophyll, natural smells and colors.

Malnutrition: Unhealthy looking leafs and fruits. Lack of tastes, smells and colors.

Over Nutrition: Over production and collection of sugar.

7. Iron (Fe): Completes the internal processes, such as the chemical exchange and energy production.

Malnutrition: Undersized-unhealthy looking leafs. Unusual thickening of leafs.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

8. Zinc (Zn): Enhance the defense mechanism when it comes to weather changes. Adjust plants hormones.

Malnutrition: Unhealthy looking leafs.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

9. Manganese (Mn): Stimulate the carbohydrate and sugar building processes.

Malnutrition: Unhealthy looking leafs. Dotted leafs.

Over Nutrition: Acidized the soil.

10. Copper (Cu): Stimulate the production of pigmentation and taste.

Malnutrition: Charred tip. Lead to losing plants.

Over Nutrition: Under developed plants and lead to plant lost.

11. Boron (B): Stimulate the productions of flowering, fruiting and germinating. Such as palm tree and corn.

Malnutrition: Under developed shoots. tip. Lead to losing plants.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

12. Molybdenum (Mo): Supply plants foods and minerals to stimulate the production of Chlorophyll.

Malnutrition: Unhealthy leafs (curvy leafs). Small un developed flowers. And it may lead to fruitless productions.

Over Nutrition: No side effects. Benefit the agricultural soil.

13. Chlorine (CI): stimulate the maturity of plants and ripening up of fruits with better taste and smell.

Nevertheless, neutral Potential of Hydrogen Ion (pH) of Humic Acid, the property of BioBat, is best beneficial to adjust the Acid-Alkaline property of agriculture soil, including the moisturizing the ground as we may observe from green moss growing on the top layer.

Concentrated BioBat Liquid Solution: Maximize the quality of agriculture products through Bio Technology.


Page : [1]